سرور مجازی گیمینگ ایران

vps-iran-game-p1
 • 1 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 2.7 گیگاهرتز
 • 20 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p2
 • 2 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 2.7 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p3
 • 3 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 1 هسته 2.7 گیگاهرتز
 • 40 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p4
 • 4 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 2 هسته 5.4 گیگاهرتز
 • 50 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p5
 • 5 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 2 هسته 5.4 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p6
 • 6 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 3 هسته 7.1 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p7
 • 8 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 4 هسته 10.8 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p8
 • 16 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 6 هسته 16.2 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p9
 • 24 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 7 هسته 18.9 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
vps-iran-game-p10
 • 32 گیگابایت رم 1866
 • پردازنده 8 هسته 21.6 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SSD Pro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک